Dana International - Maganuna

Kukurrukuku

Allah ya zar alekum
Intu min bi-yitwidduni fen
Fakrin gozi min
Ana s-sitt il-muhtarama
Der balak minni ya sawis
Inta I-hantaris
Intuí kullukum fakrin
Ana magnuna
Ana mis magnuna!
Ana mis magnuna!

Kukurrukuku

Nuna nuna mis magnuna
Min bet abuya hatu nuna
Gulu gulu gali gulu
Imi mimi ismi lulu & x 4

Kukurrukuku

Nuna nuna�

He he sllimni ala I-badingan
Intum kullulum fakrin
Ana magnuna
Isma ni ya dawis
He he ana mis magnuna
Ana magnuna

Kukurrukuku

Nuna nuna mis magnuna
Min bet abuya hatu nuna
Gulu gulu gali gulu
Imi mimi ismi lulu & x 4

Kukurrukuku

Nuna nuna�

Yorum Gönder

Yorumlarınız seviyeli olmalı.

Daha yeni Daha eski