Kuloğlu - Cezayir Övmesi

Cezayir çevresi ol yüce dağlar
İçinde oturur ağalar beyler
Koç yiğit sılasın anar da ağlar
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

Cezayir dilberi on beş yaşında
Geyinir kuşanır hotoz başında
Her birisi bir yiğidin peşinde
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

Açılmış kıbleye doğru kapısı
Cennet misalidir anın yapısı
Gazi olur varanların hepisi
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

İçindedir kırklar ile erenler
Şehit olur sahrasında ölenler
Mehdin söyler senin varıp gelenler
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

Kal'aları vardır toplu tüfekli
Bekleyen yiğitler aslan yürekli
Sanki gemileri demir direkli
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

Balyemez topları yalıya bakar
Düşmanı gelince ateşe yakar
Her köşe başında bir çeşme akar
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

Batı tarafından üç top atıldı
Şiddetinden aylar günler tutuldu
Ecel bize miskal ile satıldı
Şahbaz yiğit ile dolu Cezayir

Gör neler eyledi bize ol felek
Seni görmek için ben oldum helak
Yer yüzünde insan göklerde melek
Medhini ederler cümle Cezayir

Hakk'a uyup beş vaktını kılanlar
Din uğruna deyip kılıç salanlar
Mağrip'te Tunus'ta şehit olanlar
Medhini ederler cümle Cezayir

Kuloğlu der âşık olanlar bende
Be dahi vasfını ederim günde
Urum'da Acem'de Hint'te Yemen'de
Medhini ederler cümle Cezayir

Yorum Gönder

Yorumlarınız seviyeli olmalı.

Daha yeni Daha eski