Dadaloğlu - Yakışır Dağlar (Çukurova)

Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Çimenlerin kar suyuna doyarken
Pınarların çağlar akışır dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Afşar obaları çözülür konar
Güzeller suyundan içer de kanar
Beylerimiz ata pek yaman biner

Ceylanların gezer tokuşur dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Yücelerde namlı namlı karın var
Engininde dem sürülen yerin var
Binboğa denilen koca pirin var

Baş kaldırmış bana bakışır dağlar
Cennet demek size yakışır dağlar

Meşelerin yeşil yaprak donanır
Kara taşlar bir birliğe inanır
Yaylacılar bağrınıza gönenir

Güzellerin yanar tutuşur dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Ferhat derler bu dağları delene
İtibar edilmez her dem yalana
Sizden ayrı ömrüm gitti talana

Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Sarı çiçek servan kurmuş oturur
Yağmur ilen susuzluğun bitirir
Bir yel eser rahiyasın getirir

Laleden sümbülden kokuşur dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Dadaloğlu size bakar sevinir
Sevinirken kalbi yanar göyünür
Yar yitirmiş dertleriyle dövünür

Yas ilen sevincim yıkışır dağlar
Cennet desem size yakışır dağlar

Yorum Gönder

Yorumlarınız seviyeli olmalı.

Daha yeni Daha eski