Alişan - Naze

Alişan - Naze


hoy nazeee.....

naziya li min neke
mala min xirab neke
dile xwe ji min re veke
naziya dile xwe beje

hoy nazeee gerdangaze
hoy nazeeeee.....
ji evar da li benda te me
şev sar e were raze

min digo bes e naziya neke
tu bi qedre bave xwe dike
ji evar da li benda te me
şev sar e were raze

hoy naze naze naze
hoy naze gerdan gaze
ji evar da li benda te me
şev sar e were raze

hoooy nazee nazeee
hoooy naze serferaze

ez u naze çun nazdaran
bi hev ketin mina caran
mi digo bes e naziya neke
bo xatire dost u yarannazliye le nazliye
eman eman hey nazliye
bejin zirav wek tili ye
xezala be xwede ye
min ji xwe ra li cole diye

nazetêye ji diyarbekir
aynik dane bisk seh kir
xortan li bejne mize kir
te mala xortan xirab kir wax delale le...

nazeteye ji merdin e
glopen xortan wedresine
cawa xortan dixapine
mala xortan disewitine wax delale le...

nazeteye jı ruhaye
lawik xwest bave ne daye
dile wi di naze de maye
sere wi ket belaye wax delale le.....

Yorum Gönder

Yorumlarınız seviyeli olmalı.

Daha yeni Daha eski